استاندار آذربایجان غربی:

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی آذربایجان غربی به تصویب رسید

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی آذربایجان غربی به تصویب رسید
استاندار آذربایجان غربی گفت: مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی آذربایجان غربی با هدف حمایت از مخترعان، فناوران و شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمدمهدی شهریاری افزود: امروز در پنجاهمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان آذربایجان غربی صادر شد.

وی ادامه داد: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی آذربایجان غربی  با هدف حمایت های مالی ، علمی و پشتیبانی از فناوران ، نوآوران و محققان  استان آذربایجان غربی در تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری ۶۰ میلیارد ریال تاسیس خواهد شد.

شهریاری تصریح کرد: این صندوق برنامه دارد در حوزه اعطای انواع تسهیلات مالی، عاملیت و مدیریت مالی وجوه اداره شده، خدمات توسعه بازار و مشارکت و سرمایه گذاری خطرپذیر  به متقاضیان خدمات ارائه کند.