استاندار آذربایجان غربی:

از ظرفیت های معدنی استان باید بیشتر استفاده شود

از ظرفیت های معدنی استان باید بیشتر استفاده شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: ترسیم نقشه راه بهره برداری از معادن استان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی ضمن دعوت از معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه مدیران زیر مجموعه این سازمان به استان، گفت: در این سفر زمینه تدوین نقشه راه توسعه و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی استان ترسیم خواهد شد .

محمد صادق معتمدیان در دیدار با معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه استان در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: استفاده از ظرفیت های معدنی استان به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه استان و تدوین برنامه مدون در راستای سیاست ها و برنامه های استان در بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها ضروری است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه ضمن دعوت از معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به همراه مدیران زیر مجموعه این سازمان به استان، گفت: در این سفر زمینه  تدوین نقشه راه توسعه و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی استان ترسیم خواهد شد .

وی در ادامه سخنان خود استان آذربایجان غربی را یکی از استانها مستعد سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان کرد و گفت: وجود معادن غنی در بخشهایی مختلف زمینه را برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان فراهم کرده و انتظار می روند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نقش موثر و فعلی در سرمایه گذاری در این بخش استان ایفا کند.