گزارش تصویری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ارومیه
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، این جلسه به منظور بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی شهرستان از محل منابع سرمایه ای استان آذربایجان غربی، درآمد نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد.

گزارش تصویری