استاندار آذربایجان غربی:

بیمارستانهای خصوصی نقش موثری در درمان بیماران کرونایی برعهده دارند

بیمارستانهای خصوصی نقش موثری در درمان بیماران کرونایی برعهده دارند
استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از نقش آفرینی بیمارستانهای خصوصی در درمان بیماران کرونایی گفت: در سنگر درمان بیماران کرونایی بخش خصوصی همراه و همگام با بخش دولتی فعالیت موثری دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بیمارستانهای خصوصی به روند رو به افزایش بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت فعلی مستلزم رعایت جدی دستورالعمل ها و اجرای محدودیت هاست تا بیش از این بخش درمان متحمل سختی نشوند.

وی گفت: مشکلات بیمارستانهای بخش خصوصی در تانین نیرو، دارو، سرمایه در گردش و اکسیژن احصا و راهکارهای استانی برای حل آنها اتخاذ می شود و برای اخذ موافقت های ملی نیز پیگیری ها بصورت جدی انجام خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به مشکل تامین نقدینگی برخی بیمارستانهای خصوصی، از آمادگی استان برای پرداخت تسهیلات کم بهره خبر داد و افزود: این آمادگی وجود دارد تا تسهیلات کم بهره به بیمارستانهای خصوصی متقاضی پرداخت شود.

شهریاری با بیان اینکه پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستانهای خصوصی روند مناسبی را طی می کند ادامه داد: امیدواریم این روند همکاری تقویت شود تا مردم نگرانی خاصی برای درمان بیماری خود نداشته باشند.

در این جلسه مدیران بیمارستانهای خصوصی مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.