ماسک بزنیم؛ زنده بمانیم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، نمونه ای از توصیه های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا در ادامه می آید: