فرماندار ارومیه:

مشارکت اجتماعی جوانان برای بهبود شرایط جامعه ضروری است

مشارکت اجتماعی جوانان برای بهبود شرایط جامعه ضروری است
فرماندار ارومیه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اظهار داشت: جوانان سرمایه انسانی و اجتماعی ارزشمند کشور هستند که در برایند توسعه، نقشی تعیین کننده دارند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، رسول مقابلی همکاری دستگاههای مختلف و خانواده ها برای حمایت از جوانان را ضروری دانسته و افزود: از ظرفیت تمامی دستگاهها و سازمان های مردم نهاد برای تقویت مشارکت جوانان در جامعه استفاده شود.

وی با اشاره به اهمیت تاثیر مشارکت اجتماعی جوانان در بهبود شرایط جامعه، خاطرنشان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان وظیفه خطیری در هدایت مشارکت اجتماعی جوانان داشته و بستر لازم برای پیگیری مطالبات جوانان را فراهم کند.

فرماندار ارومیه با تاکید بر اولویت بندی طرح ها و برنامه ها جهت رسیدن به خروجی مشخص و عملیاتی نمودن تصمیمات، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد راهکارهای مشورتی خود برای رفع مشکلات جوانان را ارائه کرده و با تشکیل جلسات تخصصی برای استفاده از ظرفیت کلیه نهادها، دستگاههای متولی اقدام لازم را برای پیگیری این راهکارها انجام و نتایج را گزارش دهند.