بازدید میدانی بخشدار سیلوانا از مسیرگشایی راه ها

بازدید میدانی بخشدار سیلوانا از مسیرگشایی راه ها
بخشدار سیلوانا از روند مسیرگشایی راه های این بخش بازدید کرد.

بخشدار سیلوانا از روند مسیرگشایی راه های این بخش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در برخی از روستاهای بخش سیلوانا بارش برف تا ارتفاع بیش از نیم متر رسیده است.