برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان ارومیه

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان ارومیه
جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه و معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه و معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی زاده در این جلسه تاکید کرد: ناهماهنگی بین دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری پایدار شهرستان پذیرفتنی نیست.

فرماندار ارومیه یادآور شد: مطمئناً با همکاری مستمر دستگاه های متولی ستاد بازآفرینی شهری پایدار، بسیاری از هزینه ها کاهش یافته و روند تکمیل طرح ها تسریع خواهد شد.

گزارش تصویری