تولید کود ارگانیک هیومیک اسید برای اولین بار در ارومیه

تولید کود ارگانیک هیومیک اسید برای اولین بار در ارومیه
محققان حوزه کشاورزی در استان برای نخستین بار در ایران نوعی کود ارگانیک به نام هیومیک اسید را در ارومیه تولید کردند.

محققان حوزه کشاورزی در استان برای نخستین بار در ایران نوعی کود ارگانیک به نام هیومیک اسید را در ارومیه تولید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، مهدی نورآبادی محقق حوزه کشاورزی و مدیر گروه مبدع این کود ارگانیک می گوید: اسید هیومیک یک اسید ضعیف آلی است و سرعت بخشیدن به جذب عناصر، بهبود جوانه زنی بذر، افزایش جمعیت میکروب های مفید خاک، بهبود ساختار ریشه، افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع استرس ها، افزایش ماندگاری آب در محیط اطراف ریشه و کاهش سمیت مواد مسموم کننده درون خاک از ویژگی‌های مهم اسید هیومیک است. 

استفاده بی رویه ازکودهای شیمیایی علاوه بر ایجاد انواع بیماریها از عوامل آلودگی محیط زیست قلمداد می شود.

یک کیلوگرم کود اسید هیومیک معادل۳۰ تن کود حیوانی مزیت دارد.