لیست نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و آگهی شعب رای گیری شهرستان ارومیه

لیست نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و آگهی شعب رای گیری شهرستان ارومیه
لیست نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و آگهی شعب رای گیری شهرستان ارومیه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، لیست نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و آگهی شعب رای گیری شهرستان ارومیه به همراه کد داوطلبین منتشر شد.

لیست های زیر براساس آخرین تغییرات و انصراف احتمالی نامزدها بروزرسانی می شود:

آگهی شعب رای گیری

شورای اسلامی شهر ارومیه

شورای اسلامی شهر نوشین

شورای اسلامی شهر سرو

شورای اسلامی شهر قوشچی

شورای اسلامی شهر سیلوانا