جلسه تهاتر قیر رایگان با حضور فرماندار شهرستان ارومیه برگزار شد