تصاویر جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان

تصاویر جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان
جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان ارومیه عصر امروز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان عصر امروز با حضور فرماندار ارومیه، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، معاونین فرماندار و روسای دستگاهها در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.