استاندار آذربایجان غربی:

جذب بازماندگان از تحصیل و توسعه فضاهای آموزشی بطور جدی باید پیگیری شود

جذب بازماندگان از تحصیل و توسعه فضاهای آموزشی بطور جدی باید پیگیری شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: کمبود نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش های اساسی سیستم آموزشی در یک فرایند مشخص جبران می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نتایج دیدار این هفته با وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: کمبود نیروی انسانی به عنوان یکی از چالش های اساسی سیستم آموزشی در یک فرایند مشخص جبران می شود.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش با تاکید بر تامین ملزومات آموزشی دانش آموزان عشایری و مناطق محروم و نیز توجه ویژه به تداوم آموزش دانش آموزان در مناطقی که فاقد اینترنت و امکانات لازم هستند افزود:کمیته ویژه ای متشکل از دستگاه های دولتی و مجمع خیرین سریعا نسبت به تامین نیازهای آموزشی اقدام نمایند.

وی گفت: مشکلات آموزشی بخاطر کرونا نباید سیستم آموزشی را از توجه به جذب بازماندگان از تحصیل منع کند. باید با بهره گیری از راهکارهای تشویقی و حمایتی ضمن حفظ موجود نسبت به جذب بازماندگان نیز اقدام نمود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی با جدیت دنبال می شود.

شهریاری به ایجاد مدارس استثنایی طبق مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و افزود: باید تا پیش از پایان کار دولت ۵۰ درصد تعهدات نهایی شود.