نشست فرماندار شهرستان ارومیه با مسئولین سمن هاو تشکل های مردم نهاد

 فرماندار شهرستان ارومیه: جایگاه سمن‌ها در دستگاه‌های اجرایی تبیین خواهدشد / سند راهبردی جوانان شهرستان ارومیه تدوین خواهدشد