استاندار آذربایجان غربی:

تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است

تعطیلی گروه های شغلی و اعمال محدودیت های کرونایی جزو اختیارات ستاد ملی است
استاندار آذربایجان غربی گفت: ستاد استانی محدودیت های گروه 2 را تصویب و برای تایید نهایی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت در هر سطحی منوط به تایید ستاد ملی مبارزه با کروناست گفت: به دنبال درخواست جمع کثیری از مردم استان در قالب کارزار مجازی برای اعمال محدودیت های ویژه به مدت دو هفته در استان و پیگیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی، ستاد استانی محدودیت های گروه ۲ را تصویب و برای تایید نهایی به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال کرد.

محمدمهدی شهریاری با قدردانی از دغدغه فعالین اجتماعی و گروه های مردمی برای پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر بیماری کرونا در استان تصریح کرد: بدون همراهی مردم و نظارت جدی بر روند محدودیت ها بیماری کرونا کنترل نخواهد شد.

وی افزود: شرایط قرمز کرونایی در استان به همدلی و مشارکت همگانی بویژه گروه های مرجع اجتماعی برای رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی نیاز دارد.

شهریاری گفت: دغدغه سمن ها و فعالین رسانه ای را برای حساس سازی مردم و مسئولین در خصوص روند خطرناک ابتلا به کرونا در استان ارج می نهیم و امیدواریم با تداوم این همدلی در راستای کنترل هر چه بیشتر کرونا موفق شویم.