گزارش تصویری جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان ارومیه
جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری