گزارش تصویری بازدید از دو واحد تولیدی در ارومیه

گزارش تصویری بازدید از دو واحد تولیدی در ارومیه
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه از دو واحد تولیدی در این شهر بازدید کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه از دو واحد تولیدی در این شهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این بازدیدها مسائل حوزه کارگری این واحدها بررسی و همچنین از دفتر تسهیلگری و توسعه محلی محله پشت ترمینال نیز بازدید به عمل آمد.