با حضور وزیر کشور 2 باب مدرسه ابتدایی و متوسطه در شهرستان ارومیه افتتاح شد

🇮🇷 با حضور وزیر کشور  2 باب مدرسه ابتدایی و متوسطه در شهرستان ارومیه افتتاح شد 

🔺️مدرسه ابتدایی 12 کلاسه شهیدان باکری  و مدرسه راهنمایی 12 کلاسه الغدیر امروز باحضور وزیر کشور ، استاندار آذربایجان‌غربی ، فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد 

#پنجشنبه 3آذر ماه 401