تصاویر جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان ارومیه

تصاویر جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان ارومیه
جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه هماهنگی ستاد ساماندهی مشارکتهای مومنانه شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری