دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

نقش مردم در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده و اساسی است

نقش مردم در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده و اساسی است
مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت : نظام انتخاباتی در ایران به گونه ای است که در آن، اجرا، نظارت و بازرسی انتخابات، همگی در اختیار مردم و نمایندگان آن هاست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان پنجمین دوره آموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات در مشهد مقدس گفت: نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی شده که نقش مردم در آن پررنگ، تعیین کننده، اساسی و مهم است؛ زیرا اجرا، نظارت و بازرسی انتخابات، همگی در اختیار مردم و نمایندگان آنهاست.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان این که هیأت های اجرایی دارای دو ترکیب اداری و معتمدین است، اظهار داشت: علاوه بر فرمانداران و بخشداران، دادستان ها و رؤسای ثبت احوال نیز در هیأت اجرایی مسؤولیت دارند و نیز هشت نفر از معتمدان مردمی در کنار مقامات مذکور، وظیفه و مسؤولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. حضور معتمدین مردم در هیأت اجرایی بیانگر نقش فعال و مؤثر مردم در انتخابات است.