نشست فرماندار شهرستان ارومیه با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار