معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی:

هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم ترکیه برگزار می شود

هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم ترکیه برگزار می شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار از برگزاری هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم ترکیه خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی آبان ماه سال جاری در شهر ارزروم ترکیه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی مصطفوی در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی استان در ارزروم ترکیه گفت: هفته فرهنگی استان در ارزروم در راستای توسعه روابط دوستانه با کشورهای همسایه، گسترش همکاری های متقابل و تقویت تعاملات فرهنگی فیمابین برگزار می شود.

وی افزود: دائمی شدن طرح خواهرخواندگی ارومیه و ارزروم از دیگر مباحثی است که همزمان با برگزاری هفته فرهنگی استان در ارزروم پیگیری می شود.

مصطفوی از دستگاه های اجرایی استان خواست طرح های پیشنهادی خود را در جهت برگزاری هرچه بهتر هفته فرهنگی استان در ارزروم به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه کنند.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه نیز دیدگاه ها و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه برگزاری این رویداد فرهنگی و پربارتر شدن برنامه های آن ارائه کردند.