اجرای طرح دریاچه تا دریاچه در ارومیه

اجرای طرح دریاچه تا دریاچه در ارومیه
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: رودخانه شهرچای ارومیه بزرگترین پتانسیل و ظرفیت شهر ارومیه است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: رودخانه شهرچای ارومیه بزرگترین پتانسیل و ظرفیت شهر ارومیه است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، حسین پناهی بیان کرد: رودخانه شهرچای ارومیه بزرگترین پتانسیل و ظرفیت شهر ارومیه است که اگر بتوانیم از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن استفاده کنیم می‌توانیم در جذب گردشگر و توریست موفق باشیم.

وی عنوان کرد: موضوع ساحل سازی و بستر سازی شهرچای ارومیه یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر ارومیه یادآور شد: وقتی امروز بزرگترین پتانسیل گردشگری و توریستی شهر ارومیه رودخانه شهرچای است چرا نتوانیم از ظرفیت موجود آن استفاده نکنیم و بر روی آن سرمایه گذاری نکنیم.

وی اظهار کرد: لجن درمانی، شن درمانی، نمک درمانی و آب شور درمانی بستر و زمینه‌های لازم را برای اجرای طرح دریاچه تا دریاچه در انتهایی‌ترین نقطه یعنی دریاچه بزرگ ارومیه فراهم می‌نماید کمک کند.

پناهی گفت: اجرای طرح دریاچه تا دریاچه را بهترین فرصت برای اجرای سیاست کلی ۲۰۲۰ نامید و مطالعه طرح جامع و فرصت‌های ایجاد شده را ضروری دانست.

وی بیان کرد: حفظ باغات طبیعی محدوده شهر ارومیه یکی از مهمترین برنامه‌های مدیریت شهری است و این طرح نیز می‌تواند در کنار طرح دریاچه تا دریاچه در جذب توریست و گردشگر موثر است.