تعیین مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات مجلس

تعیین مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات مجلس
مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جدول مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در لینک زیر قابل مشاهده است:

مصادیق مجاز و غیرمجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی