🌑 حضور دکتر عماری فرماندار شهرستان ارومیه در جلسه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان به ریاست استاندار