تهیه تراز واسط دریاچه ارومیه

تهیه تراز واسط دریاچه ارومیه
معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در حال ارزیابی و تعیین تراز آبی مختلف به عنوان تراز حد واسط برای دریاچه ارومیه است که هم مشکلی از لحاظ گرد و خاک نداشته باشیم و در عین حال آرتمیا و حیات دریاچه نیز حفظ شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در حال ارزیابی و تعیین تراز آبی مختلف به عنوان تراز حد واسط برای دریاچه ارومیه است که هم مشکلی از لحاظ گرد و خاک نداشته باشیم و در عین حال آرتمیا و حیات دریاچه نیز حفظ شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، مسعود تجریشی افزود: سال گذشته درباره اینکه در چه سطحی از تراز آب دریاچه ارومیه می توانیم کانون های گرد و خاک را به زیر آب ببریم، مطالعاتی در سازمان محیط زیست آغاز و اجرای آن به معاونت محیط زیست طبیعی سازمان واگذار شد.

وی اظهار داشت: البته تراز تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه 1272.1 بود که با این میزان آب، حدود 95 درصد کانون های گرد و خاک دریاچه ارومیه به زیر آب می رود. از این رو این میزان را تراز واسط قرار دادیم، در واقع این ترازی است که با آن می توانیم مطمئن باشیم که علاوه بر حفظ آرتمیا، گرد و خاک در منطقه مشکلی به وجود نخواهد آورد.

تجریشی تاکید کرد: البته جمع بندی بسیاری از دانشمندان این است که امکان ندارد تالاب هایی که دچار مشکل شدند دوباره به شرایط اولیه خود برگردند، بنابراین تمام تلاش ما این است که دریاچه، آرتمیا و به طور کلی حیات دریاچه را زنده نگه داریم از این رو این تراز را برای شرایط اولیه دریاچه در نظر گرفتیم، البته می توان برای زنده نگه داشتن دریاچه ترازهای مختلف در نظر گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست در حال انجام مطالعه ای است و قرار است در صورت نیاز از ظرفیت های بین المللی نیز استفاده کند. باید به فرایندی برسیم که همزمان آرتمیا داشته باشیم اما گرد و خاک نداشته باشیم، دریاچه باید به ترازی برسد که از لحاظ اکولوژیکی نیز تراز پایدار باشد.

تجریشی گفت: در بسیاری از مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدند که در 30 سال آینده بارش های منطقه حدود 20 درصد دیگر کاهش می یابد، بنابراین با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی و خشک تر شدن منطقه را داریم، رسیدن به ترازی اکولوژیک الزامی است.

وی افزود: از این رو سعی کردیم تا ترازهای واسطی را برای دریاچه در نظر بگیریم که در آنها ابتدا مساله بهداشت و سلامت را مد نظر قرار دادیم و بعد به کارکردهای دیگری از تالاب برسیم که معاونت محیط طبیعی در حال مشخص کردن این ترازها است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: اکنون سه دریاچه مشابه دریاچه ارومیه در دنیا وجود دارد که دریاچه «آرال» بین کشورهای قزاقستان و ازبکستان و دریاچه «گریت بر» در آمریکا دو تا از آنها است که مثلا در امریکا دیگر درباره حجم آب در این دریاچه صحبت نمی کنند بلکه درباره میزان سطح صحبت می کنند، معتقدند اگر سطح بیشتری فقط به اندازه یک سانتیمتر هم آب داشته باشد کافی است زیرا مهم این است که دریاچه مرطوب باشد و گرد و خاک بلند نشود.

تجریشی اظهارداشت: مثلا اکنون 100 درصد سطح دریاچه ارومیه عمق آن کمتر از 60 سانتیمتر است در حالیکه 85 سانتیمتر تبخیر دارد، از این رو با توجه به این شرایط دریاچه باید حتما عمق یک متری داشته باشد که تمام اینها در حال مطالعه و بررسی است، البته در تمام این مطالعات موقعیت هر دریاچه نیز در نظر گرفته می شود.