استاندار آذربایجان غربی:

ساماندهی سایت های دفن زباله بسیار ضروری است

ساماندهی سایت های دفن زباله بسیار ضروری است
دستورات لازم برای مطالعات تخصصی در خصوص مدیریت پسماند در شهرهای مختلف صادر شده و امیدواریم به زودی با تامین و تخصیص اعتبار لازم این موضوع نهایی شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند در شهرهای استان با مشکل اساسی روبروست گفت: دستورات لازم برای مطالعات تخصصی در خصوص مدیریت پسماند در شهرهای مختلف صادر شده و امیدواریم به زودی با تامین و تخصیص اعتبار لازم این موضوع نهایی شود.

محمدمهدی شهریاری در بازدید از سایت دفن زباله شهرداری ارومیه با اشاره به ضرورت ساماندهی سایت های زباله جهت ورود شیرابه ها به آبهای زیرزمینی از حمایت دولت در این موضوع خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات شهرداری ها در تامین اعتبار، دولت در حد توان از مطالعات و اجرای برنامه های ساماندهی دفع بهداشتی پسماند حمایت می کند.

وی در خصوص وضعیت سایت دفن زباله شهرداری ارومیه با توجه به درخواست شهردار جهت کمک برای تامین اعتبار توسعه سایت و ایجاد واحد تصفیه و جلوگیری از ورود شیرابه ها به آبهای زیر زمینی نیز تصریح کرد: محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری ارومیه، فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشستی تخصصی سناریوهای سایت دفن زباله جدید و یا تجهیز سایت فعلی را مورد بررسی قرار دهند.

شهریاری گفت: آمادگی داریم تا از طرح تخصصی که توسط این دستگاه ها ارائه می شود با تامین اعتبار لازم حمایت کنیم.