برداشت نمک دریاچه ارومیه برای احیای آن توسط سازمان محیط زیست

برداشت نمک دریاچه ارومیه برای احیای آن توسط سازمان محیط زیست
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: هم‌اکنون به کمک سازمان محیط زیست، دو ناحیه شناسایی شده که اجازه دهد برای افزایش طول عمر دریاچه، نمک‌ها از کف دریاچه برداشته شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، مسعود تجریشی با اشاره به اینکه هم‌اکنون تمامی دریاچه‌های مشابه دریاچه ارومیه در جهان، دست به برداشت نمک می‌زنند اظهار کرد: بنابراین در پنج سال گذشته یکی از مصوبات سازمان محیط زیست، استحصال صنعتی از نمک دریاچه ارومیه به لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی بود.

وی بیان کرد: سپس دستورالعملی در سازمان محیط زیست تهیه شد چون در قانون پیشین، برداشت را منع کرده و بنابراین برداشتی صورت نمی‌گرفت و اگر هم صورت می‌گرفت، به صورت غیرصنعتی برداشت می‌شد و حتی در صورت برداشت صنعتی، منافع حاصل از آن به دریاچه ارومیه بازنمی‌گشت.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: در مرداد سال گذشته و زمانی که قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شد، این منع قانونی برداشته شده و مطالعاتی که مشاوران خارجی با ایرانیان بر روی انتقال آب خزر انجام دادند، مدل‌سازی‌های انجام شده نشان داد که در 500 سال آینده، اگر وضعیت به همین صورت باقی بماند، کف دریاچه بالا آمده و پلایا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سازمان محیط زیست مقرر شد که برای افزایش طول عمر دریاچه ارومیه، بخشی از نمک دریاچه برداشته شود افزود: در این رابطه مطالعاتی که با کمک سازمان زمین‌شناسی انجام شد مشخص شد که در دهه 70 شمسی در بیشتر نقاط دریاچه، اصلا نمکی در کف آن وجود نداشت.

تجریشی اظهار کرد: پس از خشک شدن دریاچه و ورود کمتر آب و تبخیر بیشتر، در برخی مناطق دریاچه ارومیه، نمک آن تا پنج متر تجمع یافته، پس باید به لحاظ افزایش عمر دریاچه، نمک دریاچه را برداشت کرد.

وی بیان کرد: هم اکنون مطالعات مربوط به آن تکمیل شده تا کمک کند که در کجا تجمع نمک بیشتر است و هم‌اکنون به کمک سازمان محیط زیست، دو ناحیه شناسایی شده که اجازه دهد برای افزایش طول عمر دریاچه، نمک‌ها از کف دریاچه برداشته شود و همزمان نیز هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه انجام شده تا بتوان بخشی از برداشتی که صورت گرفته، بتواند به احیای دریاچه ارومیه بازگردد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: بنابراین، قانون این موضوع وجود دارد اما یک تا دو سال وقت نیاز دارد تا ضوابط آن در کنار هم گذاشته و سرمایه‌گذاران مناطق را شناسایی کرده و بتوان نمکی را برداشت کرد که عمر دریاچه را افزایش داده تا دریاچه مسطح نشود.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته 10 میلیارد تن نمک در دریاچه ارومیه وجود داشت اظهار کرد: هم اکنون نیز بیش از پنج میلیارد تن نمک در دریاچه وجود دارد.