تصاویر جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان ارومیه

تصاویر جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان ارومیه
جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد شهرستان صبح امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری