جلسه کارشناسی شورای آرد و نان شهرستان ارومیه به ریاست معاون برنامه‌ریزی فرماندار برگزار شد: