تشکیل کارگروه ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری ارومیه

تشکیل کارگروه ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری ارومیه
اولین جلسه کارگروه شهرستانی ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

اولین جلسه کارگروه شهرستانی ضوابط تشخیص مشاغل و اصناف مزاحم شهری صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، سیدعباس موسوی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: هماهنگی و همکاری دستگاه های متولی برای ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری ضروری است.

معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در ادامه تصریح کرد: باید بانک اطلاعاتی جامعی برای مشاغل و اصناف مختلف شهرستان تهیه و گردآوری شود.

همچنین زهرا روحی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در این جلسه یادآور شد: ساماندهی مشاغل باید به گونه ای مدیریت شود که شرایط برای استفاده بهینه مردم از خدمات این مشاغل تسهیل شود.

گزارش تصویری