دیدار فرماندار شهرستان ارومیه با نماینده خبرگان رهبری