حجم‌آب موجود دریاچه ارومیه افزایش یافت

حجم‌آب موجود دریاچه ارومیه افزایش یافت
دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: حجم آب دریاچه ارومیه در سال آبی جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرهاد سرخوش اظهار کرد: سطح تراز آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۶ متر است.

وی با اشاره به وسعت دریاچه ارومیه، تصریح کرد: وسعت دریاچه ارومیه ۹۳۸.۱۳ کیلومتر است.

دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: حجم آب دریاچه ارومیه ۳.۹۰ میلیارد مترمکعب است.

سرخوش ادامه داد: این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۰.۴۷ درصد افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه میزان بارش حوضه دریاچه ارومیه در ماه جاری ۲۳.۱ میلی متر است، گفت: این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۹.۳ میلی متر بود.

 

منبع: فارس