استاندار آذربایجان غربی:

وضعیت باغ وحش ارومیه مناسب نیست

وضعیت باغ وحش ارومیه مناسب نیست
استاندار آذربایجان غربی گفت: ظرفیت باغ وحش ارومیه به جهت برخورداری از فضای مناسب و گونه های متنوع و بعضا نادر حیوانات می تواند با سرمایه گذاری، در جذب گردشگر و اشتغال زایی موثر واقع شود.

با گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه وضعیت باغ وحش ارومیه فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات و نیز جذب توریست است گفت: ظرفیت باغ وحش ارومیه به جهت برخورداری از فضای مناسب و گونه های متنوع و بعضا نادر حیوانات می تواند با سرمایه گذاری، در جذب گردشگر و اشتغال زایی موثر واقع شود.

محمدمهدی شهریاری امروز به دنبال دغدغه مندی های عمومی شکل گرفته در خصوص باغ وحش ارومیه ضمن بازید از بخشهای مختلف آن بر ضرورت ساماندهی این مجموعه تاکید کرد.

وی گفت: اگر چه مدیریت باغ وحش علاقمند به فعالیت در این حوزه است ولی تداوم این امر نیازمند بهبود شرایط نگهداری حیوانات است.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه توسعه باغ وحش منوط به مشارکت افراد حقیقی و یا حقوقی است افزود: با بهبود وضعیت این مجموعه، باغ وحش ارومیه می تواند در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال موثر واقع شود.

شهریاری از این خبر داد که به زودی جلسه ای برای ساماندهی وضعیت باغ وحش ارومیه و زمینه های مشارکت سرمایه گذاران برگزار می شود.