دیدار اعضای انجمن اهدای عضو با فرماندار ارومیه

اعضای انجمن اهدای عضو شهرستان ظهر امروز شنبه 4 اسفند در راستای رایزنی برای تشکیل کمپین اهدای عضو با فرماندار ارومیه دیدار کردند.