برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح امروز سه شنبه 7 اسفند با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.