برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان ارومیه

جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان صبح امروز چهارشنبه 8 اسفند با حضور فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.