برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان، صبح امروز سه شنبه 9 بهمن در سالن جلسات فرمانداری ارومیه برگزار شد.