تکریم و معارفه بخشدار مرکزی ارومیه

آیین تکریم و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان ظهر امروز چهارشنبه 8 اسفند با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.