تصاویر جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان ارومیه

تصاویر جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان ارومیه
جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه در خانه جوان برگزار شد.

گزارش تصویری